Konferencja TECH SHOW 4.0


Zapraszamy 25.04.2023 r. do udziału w konferencji w formie on-line kończącej i podsumowującej rezultaty projektu MNiSW/2020/333/DIR („Inkubator Innowacyjności 4.0) realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

38 projektów

przygotowanych w ramach programu

10 prelekcji

podczas Konferencji Tech Show 4.0

Wydarzenie online

Zapisz się i weź udział w Konferencji bez wychodzenia z domu

Chcesz poznać innowacyjne technologie opracowane w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”? Zapraszamy do udziału w konferencji on-line podsumowującej działania w projekcie a także prezentującej wyniki realizowanych prac przedwdrożeniowych z zakresu technologii żywności, rolnictwa, biotechnologii, ochrony środowiska czy też technologii drewna i meblarstwa. 


Chcesz wiedzieć więcej o samym projekcie? Zapraszamy do odwiedzenia stron Centrum Innowacji i Transferu Technologiii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (https://ciitt.up.poznan.pl/projekty/inin-4-0) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (https://www.iung.pl/program-inkubator-innowacyjnosci-4-0/)


Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Program Konferencji

GodzinaTematPrelegent
10:00Otwarcie konferencjiJacek Wawrzynowicz – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Mariusz Matyka – Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
10:30Wystąpienie gościa specjalnego dotyczące prawa podatkowego: Ulga B+R, Ulga IP BoxJagoda Aleksandrowicz, Doradca Podatkowy
PODSUMOWANIE REALIZACJI PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH
11:45„Polikonfiguracyjna kuchenna zabudowa meblarska”dr hab. inż. Maciej Sydor
12:00„Technologia wytwarzania sklejki o modyfikowanej strukturze”prof. dr hab. Radosław Mirski
12:15„Wykorzystanie odpadów tartacznych i drewna średniowymiarowego w produkcji materiałów konstrukcyjnych”prof. dr hab. Radosław Mirski
12:30„Innowacyjna linia żywności wzbogaconej w wysokobłonnikowy nośnik związków prozdrowotnych”prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska
12:45„Technologia produkcji innowacyjnych produktów roślinnych o określonych cechach prozdrowotnych”prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna
13:00„Linia produktów zbożowych o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych z udziałem nietradycyjnych surowców”dr hab. Agnieszka Makowska
13:15„Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych”dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB
13:30„Opracowanie receptury, technologii wytwarzania wraz z oceną funkcjonalności czterech innowacyjnych surowców kosmetycznych otrzymanych na drodze biotechnologicznej”prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska
13:45„Preparat mikrobiologiczny zawierający bakterie wiążące azot atmosferyczny”prof. UPP dr hab. Wojciech Białas
14:00Podsumowanie i zakończenie konferencjimoderator